Food

Family Days Rol Ryz en Soboriz : Achter de schermen.

Rol Ryz en Soboriz vierden, de ene zijn 25 jarig bestaan, de ander zijn nieuwe faciliteiten, en nodigden de families van de medewerkers uit om hun fabriek te bezoeken.

De 25ste verjaardag van Rol Ryz was de gelegenheid om een feestdag voor de medewerkers en hun gezinnen te organiseren. Er kwamen 180 personen om de fabriek te bezoeken en de wereld van de rijst te ontdekken, maar ook om deel te nemen aan de voor de gelegenheid aangeboden animaties.

Rond de picknick hadden de medewerkers de gelegenheid om in een andere situatie dan hun dagelijks leven, ervaringen uit te wisselen om zo een nieuwe relatie op basis van wederzijdse verrijking op te bouwen.

Te herhalen! Op vraag van de medewerkers !

Bij Soboriz was er een bezoek voor de gezinnen gepland aan het industriële en logistieke proces; verder ook de gelegenheid om de in de afgelopen 3 jaar geboekte vooruitgang, met de introductie van de nieuwe silo’s en de bouw van het logistieke magazijn voor te stellen.
Een ervaring voor herhaling vatbaar.