Bij marbour gaat vertrouwen samen met maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Onze missies en ambities komen voort uit onze verantwoordelijkheid om de klant producten en diensten aan te bieden die aansluiten op hun verwachtingen. De beheersing van de waardeketen en operational excellence zijn cruciaal voor het invullen van onze inzet voor duurzame ontwikkeling.
Onze activiteit is gericht op het hart van milieu- en sociale uitdagingen. Ons plan voor duurzame ontwikkeling omvat het beschermen van het milieu, het verantwoord gebruik van natuurbronnen door rekening te houden met toekomstige generaties.
Wij zetten ons in voor de bescherming van het milieu door tegemoet te komen aan de overheid eisen op dit gebied en deze zelfs te overstijgen, door de milieuprestaties van onze industriële vestigingen continu te verbeteren.
De planeet Aarde is de sleutel van onze toekomst. Daarom staat zij centraal in onze overwegingen.

marbour, leading with trust.

onze missies

  1. Gezondere en praktischere voeding ontwikkelen voor iedereen.
  2. Diensten leveren aan het milieu, vooral op het gebied van waterzuivering, om bij te dragen aan de lokale economie met het oog op continue vooruitgang en duurzame ontwikkeling.
  3. Talenten bijeenbrengen en een vertrouwensrelatie koesteren met alle belanghebbende partijen.

onze ambities

  1. Onze activiteiten uitvoeren en de mens centraal stellen in al onze aandachtspunten.
  2. Onze positie van toonaangevende speler in de rijstsector en onze internationale positie versterken.
  3. Onze milieuactiviteiten en diensten in Frankrijk en in het buitenland uitbreiden door interne en externe groeioperaties.