Waterzuivering

marbour speelt een belangrijke rol in de waterzuiveringstechniek (ontwerp, bouwen, bouw, aansturing) in opdracht van industriebedrijven en lokale overheden in overzeese departementen en gebiedsdelen en in ontwikkelingslanden.

Maak kennis met onze bedrijven

marbour: een onmisbare speler op het gebied van waterzuiveringstechniek

marbour zet huishoudelijk of industrieel afvalwater om in “schoon” water.
marbour stelt haar beproefde expertise – van het ontwerpen van waterzuiveringsinstallaties en rioleringsstelsels tot het exploiteren ervan – ter beschikking van lokale overheden en industriëlen met een verantwoorde aanpak van hun milieu-impact in gebieden met grote maatschappelijke uitdagingen.
marbour plaatst de bescherming van het milieu centraal in al haar overwegingen en zet zich ervoor in dat er geen water wordt verspild, dat er op rationele manier gebruik wordt gemaakt van gereguleerde producten en dat industrieel afval wordt gerecycleerd.

4 bedrijven
meer dan 40 werknemers
4 gebieden

Un groupe international ancré dans des cultures locales.

verkennen