Informacje prawne

1. Informacje o stronie internetowej

Zgodnie z francuską ustawą nr. 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, informujemy użytkowników strony internetowej www.marbour.eu o tożsamości podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie i utrzymanie strony internetowej:
Właściciel: Marbour- SAS – 2 Boulevard Faidherbe, 13012 Marsylia, Francja
Twórca: Marbour
Kierownik publikacji: Jean Bourdillon – contact@marbour.eu
Publikacją może kierować osoba fizyczna lub osoba prawna.
Webmaster: Mancini & Traverso – contact@mancini-traverso.com

Hosting: OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Francja
Podziękowania: ta informacja prawna została wygenerowana i dostarczona bezpłatnie przez Subdelirium.

2. Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej i świadczonych usług

Korzystanie ze strony internetowej www.marbour.eu oznacza pełną i całkowitą akceptację poniższych ogólnych warunków użytkowania. Warunki użytkowania mogą zostać zmienione lub rozszerzone w dowolnym czasie. Zachęcamy użytkowników witryny www.marbour.eu do regularnego ich przeglądania.
Strona jest dostępna dla użytkowników bez ograniczeń czasowych. Jeżeli jednak Marbour podejmie decyzję o przerwaniu świadczenia usług z przyczyn technicznych, data i godzina przerwy zostaną podane do wiadomości z wyprzedzeniem.
Strona internetowa www.marbour.eu jest regularnie aktualizowana przez Marbour. Znajdujące się na niej informacje prawne mogą być zaktualizowane w dowolnym momencie, niemniej jednak użytkownicy nadal podlegają obowiązującym przepisom. W związku z tym zachęcamy do śledzenia zmian w przepisach tak często, jak to możliwe.

3. Opis świadczonych usług

Strona internetowa www.marbour.eu ma na celu dostarczenie informacji na temat działań firmy.
Marbour dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najdokładniejsze informacje na stronie internetowej www.marbour.eu, jednakże grupa nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek pominięcia, niedokładności lub niepowodzenia w aktualizacji informacji, wynikające z własnej winy firmy lub winy partnera zewnętrznego dostarczającego te informacje.
Wszelkie treści podane na stronie internetowej www.marbour.eu mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie. Ponadto, informacje na stronie internetowej www.marbour.eu nie są wyczerpujące. Podaje się je z zastrzeżeniem, że mogą podlegać modyfikacji po publikacji.

4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych

Strona korzysta z technologii JavaScript.
Witryna internetowa nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne związane z jej użytkowaniem. Ponadto użytkownicy strony internetowej zobowiązują się do łączenia się ze stroną przy użyciu najnowszego sprzętu, który nie zawiera wirusów oraz za pośrednictwem przeglądarki najnowszej generacji.

5. Własność intelektualna oraz plagiat

Marbour jest właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej albo posiada prawo do użytkowania treści zamieszczonych na swojej stronie internetowej, w tym tekstów, obrazów, grafiki, logo, ikon, dźwięków i oprogramowania.
Niedozwolona jest reprodukcja, prezentacja, modyfikacja, publikacja lub adaptacja części lub całości zawartości strony internetowej, przy użyciu jakiegokolwiek procesu, bez uprzedniej pisemnej zgody Marbour.
Wszelkie nieautoryzowane korzystanie ze strony internetowej lub jej elementów będzie uznane za plagiat podlegający przepisom zgodnie z artykułami L. 335-2 i kolejnymi artykułami francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

Firma Marbour nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenie sprzętu użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej www.marbour.eu wynikające z użycia sprzętu niezgodnego ze specyfikacjami określonymi w punkcie 4, lub w związku z wystąpieniem błędu programu lub jego niekompatybilności.
Firma Marbour nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie (np. utratę udziałów w rynku lub potencjalnych możliwości rynkowych) związane z korzystaniem ze strony internetowej www.marbour.eu.
Obszary interaktywne (pytania zadawane w polu kontaktu) są dostępne dla użytkowników. Firma Marbour zastrzega sobie prawo do usunięcia bez uprzedzenia treści tam wprowadzanych, które nie są zgodne z obowiązującymi we Francji przepisami, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych. Tam, gdzie jest to konieczne, Marbour zastrzega sobie również prawo do pociągnięcia użytkowników do odpowiedzialności cywilnej lub karnej, w szczególności w przypadku zamieszczania treści rasistowskich, szkodliwych, oszczerczych lub pornograficznych, niezależnie od użytego medium (tekst, zdjęcia itp.).

7. Zarządzanie danymi osobowymi

Dane osobowe we Francji są chronione na podstawie ustawy nr. 78-87 z 6 stycznia 1978 r., ustawy 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r., art. L. 226-13 francuskiego kodeksu karnego oraz europejskiej dyrektywy z dnia 24 października 1995 r.
Podczas korzystania ze strony internetowej www.marbour.eu, następujące informacje mogą być zbierane przez witrynę:
Adres URL linków, za pośrednictwem których użytkownik uzyskał dostęp do strony internetowej www.marbour.eu, informacja o dostawcy usług internetowych użytkownika i adres IP użytkownika.
Marbour gromadzi jedynie te dane osobowe użytkownika, które są wymagane w przypadku niektórych usług oferowanych przez stronę internetową www.marbour.eu. Użytkownicy świadomie przekazują te informacje, w szczególności jeśli podają je osobiście. Użytkownicy strony www.marbour.eu są następnie informowani o tym, czy są zobowiązani do dostarczenia podanych informacji.
Zgodnie z postanowieniami art. 38 i następujących artykułów francuskiej ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o technologiach informacyjnych, zbiorach danych i swobodach obywatelskich, każdy użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych, ich modyfikacji lub zakwestionowania, składając pisemny, podpisany wniosek wraz z kopią dowodu tożsamości zawierającego podpis posiadacza dowodu tożsamości i adres, na który powinna zostać wysłana odpowiedź.
Żadne dane osobowe użytkowników strony internetowej www.marbour.eu nie będą bez wiedzy użytkownika publikowane, wymieniane, przekazywane, cedowane ani sprzedawane stronom trzecim za pośrednictwem jakiegokolwiek medium. Tylko zakup firmy Marbour i jej praw przez inny podmiot umożliwiłby przekazanie tych informacji nabywcy, który następnie byłby zobowiązany do zachowania i modyfikacji danych dotyczących użytkowników strony internetowej www.marbour.eu.
Strona internetowa nie jest zarejestrowana we francuskim urzędzie ochrony danych (CNIL), ponieważ nie gromadzi danych osobowych.
Bazy danych są chronione na mocy francuskiej ustawy z dnia 1 lipca 1998 r., transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

8. Hiperłącza i pliki cookie

Strona internetowa www.marbour.eu zawiera wiele linków do innych stron internetowych, autoryzowanych przez Marbour. Mimo to, Marbour nie jest w stanie zweryfikować treści tych stron internetowych, dlatego nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przeglądanie strony internetowej www.marbour.eu może wiązać się z instalacją plików cookie na komputerze użytkownika. Plik cookie to niewielki plik, którego nie można użyć do identyfikacji użytkownika, ale w którym przechowywane są informacje o interakcji użytkowników z witryną. Wszelkie uzyskane w ten sposób dane mają na celu ułatwienie przyszłego przeglądania strony internetowej i mierzenia liczby odwiedzin na stronie.
Odmowa zainstalowania pliku cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Aby jednak odmówić instalacji plików cookie, użytkownik może skonfigurować swój komputer w następujący sposób:
W przeglądarce Internet Explorer: przycisk “Narzędzia” (ikona ustawień w kształcie trybika w prawym górnym rogu) / “Opcje internetowe”. Kliknij “Prywatność” i wybierz “Zablokuj wszystkie pliki cookie”. Następnie wybierz OK, aby potwierdzić.
W przeglądarce Firefox: w górnej części okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox i przejdź do opcji. Kliknij panel “Prywatność i Bezpieczeństwo”. Wybierz “Użyj niestandardowych ustawień historii”. Na koniec odznacz pole, aby wyłączyć pliki cookie.
W Safari: Kliknij przycisk menu w prawym górnym rogu przeglądarki (symbol trybika). Wybierz “Preferencje”, a następnie “Prywatność”. W sekcji “Pliki cookie” można zablokować pliki cookie.
W przeglądarce Chrome: kliknij przycisk menu w prawym górnym rogu przeglądarki (symbol trzech kropek). Wybierz “Ustawienia”; Kliknij “Ustawienia zaawansowane”. W sekcji “Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij “Ustawienia treści”, a następnie “Pliki cookie”, w których możesz zablokować pliki cookie.

9. Jurysdykcja i prawo właściwe

Wszelkie spory związane z korzystaniem ze strony internetowej www.marbour.eu podlegają prawu francuskiemu. Sądom w Paryżu przysługuje wyłączna jurysdykcja.

10. Podstawowe przepisy prawa

Francuska ustawa nr. 78-17 z 6 stycznia 1977 r. w szczególności, zmieniona ustawą nr. 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. o technologiach informatycznych, zbiorach danych i swobodach obywatelskich.
Francuska ustawa nr. 2004-575 z 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej.

11. Słownik pojęć

Użytkownik: Użytkownik internetu uzyskujący dostęp i korzystający z wyżej wymienionej witryny.
Dane osobowe: “Wszelkie informacje w jakiejkolwiek formie, które mogą bezpośrednio lub pośrednio prowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, której dotyczą” (Artykuł 5 francuskiej ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r.).