Nasza grupa działa w branży
spożywczej i usługach ochrony środowiska.

W centrum naszych zainteresowań stawiamy człowieka.
Zaufanie, dialog i partnerstwo są podstawą naszych relacji z klientami, pracownikami i wszystkimi interesariuszami w tych sektorach, w których działamy.
Wierzymy w siłę ducha przedsiębiorczości i wzajemnego zaufania.
Ufamy, że każdy z nas może przyczynić się do budowania przyszłości, wykorzystując swój talent i determinację.
Nasz zespół to ponad 1000 pracowników pochodzących z różnych kultur, dysponujących różnymi talentami, ale działający w oparciu o wspólne wartości.
Z tobą i dla ciebie jesteśmy Marbour.

« Marbour dba o ochronę środowiska i stawia człowieka w centrum swoich działań.

Priorytetem jest dla nas ochrona planety poprzez równoważony rozwój rolnictwa, szacunek dla pracowników, kooperantów, dostawców, którzy nie korzystają z pracy dzieci. Tworząc produkty, dbamy o środowisko i zdrowie naszych klientów.
Chcemy dobrze zarządzać zasobami wodnymi, ograniczać zanieczyszczanie środowiska i konsumpcję produktów wysokiego ryzyka. Dlatego działamy w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, oferując odpowiedzialne, zrównoważone i racjonalne usługi.
Rozwój technologii w przemyśle spożywczym umożliwił doskonalszą kontrolę importowanych produktów (GMO i kontrole pozostałości pestycydów), po to, by chronić zdrowie naszych konsumentów.
W odpowiedzi na te globalne wyzwania, we wszystkich naszych procesach uwzględniliśmy mechanizmy kontrolne. Marbour jest gotowe rozwijać się, budując zaufanie klientów, konsumentów i pracowników.
Marbour, lider zaufania »

Jean Bourdillon
Prezydent Marbour

marbour to zespół urodzonych przedsiębiorców

Naszym credo jest współpraca – współpraca wewnątrz firmy, współpraca z naszymi klientami, pracownikami i wszystkimi interesariuszami w sektorach, w których działamy.

dowiedz się więcej

Na drodze ku nowym wyzwaniom

Opracowanie zdrowej, prostej w przygotowaniu żywności dla każdego.Usługi na rzecz środowiska w trosce o lokalną gospodarkę to część naszego dążenia do doskonalenia i zrównoważonego rozwoju.

dowiedz się więcej

Nos valeurs nous guident chaque jour

Des valeurs qui nous rassemblent par-delà les cultures et les pays dans lesquels nous sommes implantés. Ceci nous permet également de créer un climat de confiance, propice à l’ouverture d’esprit à l’innovation, à la responsabilisation, à l’entraide pour
toujours aller plus loin ensemble.

dowiedz się więcej

350M€ CA 2017
+ de 1000 pracowników
18 firmy

Savoir d’où l’on vient pour mieux construire demain

dowiedz się więcej

Czerpiemy z wartości, które leżą u podstaw działalności grupy, tworząc czytelne ramy dla konstruktywnej i przejrzystej współpracy z wewnętrznymi i zewnętrznymi partnerami w zakresie produkcji żywności i usług ochrony środowiska.

dowiedz się więcej