Marbour czerpie swoją siłę z ludzi i kieruje się duchem przedsiębiorczości.

W Marbour jesteśmy pasjonatami człowieka i tego, co mają do zaoferowania. Stawiamy go w centrum naszego biznesu i misji.
Naszym credo jest współpraca. Chcemy, żeby nasze zespoły znały się lepiej, stawiamy im wyzwania, odkrywamy i rozwijamy ich talenty oraz pielęgnujemy wspólne ambicje, pisząc kolejne rozdziały w historii naszej grupy.
Przyszłość naszej planety oraz jej mieszkańców jest priorytetem we wszystkim, co robimy. Chcemy tego, co najlepsze dla ludzi, bez względu na to, czy jesteśmy pracownikami, czy konsumentami. Dlatego naszym celem jest odpowiedzialna i racjonalna postawa i działanie.

Praca
w zespole!

Dzięki pracy zespołowej wykorzystujemy nasze mocne strony i dzielimy się doświadczeniami, aby osiągać kolejne cele i doskonalić umiejętności. Istotą naszych działań jest budowanie zaufania w relacjach z klientami, pracownikami i instytucjami, w oparciu o poczucie przynależności do zespołu, grupy i wspólnoty.

Zjednoczeni w różnorodności
zachowujemy nasze różnice!

Różnorodność jest zapisana w naszym DNA.
Marbour to zespół ludzi, którzy mają przedsiębiorczość w genach i czerpią swoją siłę z bogactwa kultur, know-how i talentów.
Razem tworzymy Marbour, zjednoczeni w naszej różnorodności.

Wspólnie tworzymy Marbour!