Czerpiemy z wartości, które leżą u podstaw działalności grupy, tworząc czytelne ramy dla konstruktywnej i przejrzystej współpracy z wewnętrznymi i zewnętrznymi partnerami w zakresie produkcji żywności i usług ochrony środowiska.

Ład korporacyjny, który stoi na straży tworzonych przez nas wartości

Zarządzanie w Marbour opiera się na długofalowej wizji wspólnej odpowiedzialności.
Składają się na nie procedury, zasady i struktury przyjęte po to, aby zapewnić naszym działaniom przejrzystość i stworzyć warunki do uczciwych relacji z pracownikami i partnerami.

Zarządzanie w naszej grupie oparte jest na 3 kluczowych filarach


 1. Skuteczne zarządzania menedżerskie oparte na niezależnym i zróżnicowanym Zarządzie oraz Komitetowi Wykonawczemu – ciałom złożonym z ekspertów, którzy podzielają wizję strategii grupy.


 2. Zarządzanie społeczne, które plasuje społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) w centrum działań grupy. CSR jest podstawą naszych inicjatyw i odgrywa kluczową rolę w strategii rozwoju firmy.


 3. Zarządzanie oparte o normy etyczne – dążymy do tego, aby każdy pracownik grupy wykazywał odpowiedzialne podejście do obowiązujących przepisów i zasad regulujących branże, w których prowadzimy działalność, oraz postępował właściwie w relacjach zawodowych ze współpracownikami, klientami i dostawcami.

Każdy z nas jest zaangażowany w zasady uczciwości i dobrego zarządzania w prowadzeniu naszej działalności w marbour.

Sylvie Armengaud
Dyrektor finansowy

Komitet zarządzający

Nasze zakłady produkcyjne zlokalizowane są w wielu krajach, co wymaga od nas dostosowania struktury grupy do rozproszonego systemu zarządzania. Jesteśmy przede wszystkim przedsiębiorcami, a nasz system zarządzania oparty jest na odpowiedzialności, samodzielnej pracy i zaangażowaniu.

 • Jean Bourdillon
  Zarząd
 • Chantal De Palmas
  Zarząd
 • Sylvie Armengaud
  Dział Finansowy
 • Hans Castelijn
  Marbour Foods Departament Produkcji Żywności
 • Philippe Puissegur
  Marbour Dział Usług
 • Priscilla Dousse
  Dział Kadr

Rada Dyrektorów

Zdecydowaliśmy się na otwartą strukturę zarządzania z trzema dyrektorami niewykonawczymi, dysponującymi doświadczeniem w zarządzaniu międzynarodowymi grupami. Taki wybór jest zgodny z głównymi celami naszej grupy dotyczącymi rozwoju i odpowiedzialności. Ich obecność w Radzie dyrektorów poszerza nasze horyzonty, stawia przed nami wyzwania i zachęca nas do nieustannego otwierania się na nowe możliwości.

 • Jean Bourdillon
  Zarząd
 • Chantal De Palmas
  Zarząd
 • Jacques Pfister
  Dyrektor niewykonawczy
  Były przewodniczący Izby Gospodarczej w Marsylii i Prowansji
  Dyrektor Ricard SA
  Były dyrektor generalny Orangina-Schweppes
 • Christian Munier
  Dyrektor niewykonawczy
  Dyrektor Chantier Piriou, Regusse i CDM2
  Były zastępca dyrektora zarządzającego grupy Bourbon
 • Denis Gasquet
  Dyrektor niewykonawczy
  Przewodniczący zarządu ONET