Uzdatnianie wody

Marbour odgrywa ważną rolę w inżynierii uzdatniania wody na ternie francuskich terytoriów i departamentów zamorskich oraz w krajach rozwijających się. Grupa świadczy usługi projektowania, budowy i zarządzania procesem uzdatniania wody na potrzeby lokalnych gmin i przemysłu.

poznaj nasze firmy

marbour: wiodąca firma w inżynierii uzdatniania wody

Marbour przetwarza ścieki sanitarne i przemysłowe w „czystą” wodę.
Marbour projektuje i eksploatuje stacje uzdatniania wody oraz sieci kanalizacyjne, oferując sprawdzoną wiedzę specjalistyczną lokalnym władzom i branżom zainteresowanym wpływem ich działalności na środowisko na obszarach stojących przed poważnymi wyzwaniami społecznymi.
Dbałość o środowisko naturalne leży u podstaw wszystkich działań grupy Marbour, która stara się unikać marnotrawienia wody, zachowywać szczególną ostrożność przy stosowaniu produktów objętych regulacjami i odpowiedzialnie przetwarzać odpady przemysłowe.

4 firmy
Ponad 40 pracowników
4 zakłady

Un groupe international ancré dans des cultures locales.

badać