Ryż Ameryka

Oferując na amerykańskim rynku dań gotowych produkty pod markami własnymi klientów oraz marki prywatne, Marbour umacnia swoją międzynarodową pozycję w branży przetwórstwa ryżu.

poznaj nasze firmy

Silna pozycja w Ameryce Północnej

Poprzez firmy Dainty i Craf, Marbour obecny jest na amerykańskim rynku przetwórstwa ryżu konsumpcyjnego pakowanego tradycyjnie i w puszkach, oraz w sektorze gotowych do spożycia roślin strączkowych.
Firma Dainty prowadzi działalność w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, sprzedając produkty pod marką własną klientów i marką prywatną Dainty, oraz dostarczając ryż i mąkę ryżową dla przemysłu spożywczego.
Firma Craf sprzedaje produkty pod swoją marką prywatną, oferując szeroką gamę gatunków ryżu, który ma dużą rozpoznawalność na lokalnym rynku.

2 zakłady
produkcyjne
Ponad 100 pracowników
4 zakłady
strategiczne

Międzynarodowa grupa zakorzeniona w lokalnych kulturach.

badać